Каталог
Предприятия

Государственое предприятие "Оризон-Навигация"


20708, Черкасская обл., г. Смела, ул. Мазура, 24 Тел.:+380 (4733) 2-21-08 ; www.orizon-navigation.com

email:orizon@orizon-navigation.com
Изделия предприятия:

1.СН-3700-03
2.СН-4601
3.СН-3307
4.СН-3003М
5.СН-3210
6.CH-4312
7.БПСН-2